Logo đối tác

Đối tác tiêu biểu
Công ty Luật QTC:
VIETTEL
Tổng Công Ty Viễn Thông Quân Ðội
VPBANK
Ngân Hàng Thuong Mại Cổ Phần Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam
VIETCOMBANK
Ngân Hàng Ngoại Thuong Việt Nam
VFF
Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam
MoFA
Cục Phục Vụ Ngoại Giao, Bộ Ngoại Giao Viêt Nam
MOJ
Vụ Pháp Luật Quốc Tế, Bộ Tư Pháp
VINACAFE
Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam
CIEM
Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương
Minh Trung Co., Ltd
Công ty TNHH Minh Trung
Toàn Mỹ
Công ty Cổ phần Năng lượng Toàn Mỹ
VENTURE MAIAYS@ VN FOOD JS Co.
Công ty Cổ Phần bánh kẹo Maiays@ Việt Nam food
Thanh Phong Co., Ltd
Công ty TNHH Thanh Phong
Google Map

 

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều

06 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện

06 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện

Đây là nội dung vừa được công bố tại Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, 06 TTHC trong lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện bao gồm:

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Giải quyết hỗ trợ học nghề;

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng;

- Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, TTHC về chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội cũng không được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 03/5/2017.

 

Hướng dẫn rõ về trường hợp không được quyền khởi kiện

Hướng dẫn rõ về trường hợp không được quyền khởi kiện

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn Khoản 1, Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án được thông qua ngày 14/4/2017.

Theo đó, người khởi kiện không có quyền khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các chủ thể quy định tại Điều 186, Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, gồm:

+ Người làm đơn khởi kiện không nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính mình hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình là người đại diện hợp pháp.

+ Người làm đơn khởi kiện không thuộc trường hợp theo quy định của pháp luật có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước.

- Yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân không cần xác minh, thu thập chứng cứ cũng đủ căn cứ kết luận là không có việc quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm hoặc cần bảo vệ.

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

 

Thông báo về việc xử lý vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp?

Thông báo về việc xử lý vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp?

- Căn cứ quy định Điều 8 và Điều 33 Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc phạm vi mình quản lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Nghị định 50/2016/Đ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ 15/7/2016, theo quy định tại Điều 26 Nghị định nàyđối với hành vi vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:
“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.”
Ngày 18/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 806/TB-KH&ĐT đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp; Đến thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thay đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin còn khá lớn.
Để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị doanh nghiệp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Rà soát doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin
Đề nghị các doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có nghĩa vụ thực hiện việc công bố thông tin khẩn trương thực hiện thủ tục công bố tại cơ quan đăng ký kinh doanh Thành phố theo quy định, báo cáo tình hình tuân thủ quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp và gửi kèm theo bản sao Biên lai thu phí hoặc ghi rõ số Biên lai - ngày thu phí công bố thông tin trong báo cáo gửi về các Phòng Đăng ký kinh doanh (địa chỉ tầng 3 nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội).
Đặc biệt các doanh nghiệp đã có tên trong danh sách đăng ký tháng 07/2016 (chi tiết tại Danh sách kèm theo) đề nghị thực hiện thủ tục công bố thông tin và gửi báo cáo trước ngày 15/10/2016.
- Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thủ tục công bố thông tin, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển Thanh tra Sở xem xét, xử phạt theo quy định.
2. Thực hiện ghép thủ tục công bố thông tin ngay trong thủ tục thành lập mới/đăng ký thay đổi/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ và số lần giao dịch thực hiện thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đồng thời khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan;
Nội dung đăng ký công bố thông tin chỉ cần ghi nhận trong cùng Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan (ghi bổ sung: Đề nghị đăng bố cáo tự động).
Trân trọng thông báo để Quý công dân, doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
(SỞ KH&ĐT)

 

Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam thì phải có một trong các giấy tờ sau đây do công an phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp phường) nơi người đó cư trú cấp:

a) Sổ tạm trú;

b) Giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam phải có đơn đề nghị và xuất trình hộ chiếu tại cơ quan công an cấp phường khi đề nghị cấp giấy tờ quy định tại khoản này. Trong thời hạn tối đa là ba ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, công an cấp phường có trách nhiệm cấp một trong các giấy tờ quy định tại khoản này cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ sau đây do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp:

a) Thẻ tạm trú;

b) Có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên.
Trả lời bởi: Nguyễn Duy Cương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (10/12/2014)

1. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam thì phải có một trong các giấy tờ sau đây do công an phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp phường) nơi người đó cư trú cấp:

a) Sổ tạm trú;

b) Giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam phải có đơn đề nghị và xuất trình hộ chiếu tại cơ quan công an cấp phường khi đề nghị cấp giấy tờ quy định tại khoản này. Trong thời hạn tối đa là ba ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, công an cấp phường có trách nhiệm cấp một trong các giấy tờ quy định tại khoản này cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ sau đây do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp:

a) Thẻ tạm trú;

b) Có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên.
(Nguyễn Duy Cương)

 

Tài xế đâm chết 2 người ở Bắc Giang đối mặt 15 năm tù

Tài xế xe tải lao ngược chiều tông vào xe máy khiến 2 anh em tử vong tại chỗ có thể bị phạt tù từ 7-15 năm.

1152456-190630

Hiện trường vụ xe tải đi ngược chiều đâm vào xe máy khiến 2 người tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Tin tức mới nhất vụ xe tải đi ngược chiều tông vào xe máy khiến 2 người tử vong ở Bắc Giang, tài xế Đào Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã đến cơ quan công an trình diện.

Video tài xế xe tải phóng ngược chiều đâm chết 2 người ở Bắc Giang:

 

Tài xế Hà được xác định là người đã điều khiển xe tải BKS 98C-002.17 đi ngược chiều tông vào xe máy khiến 2 người tử vong tại Km 103+150 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vào chiều ngày 2/5. Hai nạn nhân tử vong là anh em ruột gồm Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996), trú xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với Báo Giao thông, luật sư Hoàng Kim Thoa, Giám đốc Công ty luật TNHH MTV QTC (Đoàn Luật sư TP Hà  Nội) phân tích, theo quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự về "Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Theo Nghị quyết 02 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng là làm chết hai người. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là làm 3 người chết trở lên.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết hai người, nhưng nếu cơ quan điều tra xác định được tài xế đã gây hậu quả một trong các trường hợp sau đây thì tài xế vẫn sẽ bị xử lý theo hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng:

-Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

-Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

- Gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

-Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người, với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

-Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

Về thông tin tài xế đã cố tình cán chết 2 người, luật sư Thoa cho rằng, việc này phụ thuộc vào kết quả điều tra chứ không thể khẳng định.

Văn Huế.

 

Xử lý hành vi vi phạm quy định về việc sở hữu một nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Xử lý hành vi vi phạm quy định về việc sở hữu một nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 69 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, xử lý hành vi vi phạm quy định về việc sở hữu một nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được pháp luật quy định như sau:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu một nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở nếu giả mạo giấy tờ hoặc có các hành vi vi phạm khác để được sở hữu nhiều hơn một nhà ở tại Việt Nam thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó; nếu đã được cấp giấy chứng nhận thì phải thực hiện bán nhà ở đó trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày hành vi vi phạm bị phát hiện, đồng thời bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở.

2. Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có hành vi vi phạm chưa bán nhà ở thì bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đã được cấp; nhà ở chưa bán thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam.

3. Cán bộ, công chức và những người có liên quan nếu có hành vi vi phạm các quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trả lời bởi: Nguyễn Duy Cương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (10/12/2014)

Theo quy định tại Điều 69 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, xử lý hành vi vi phạm quy định về việc sở hữu một nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được pháp luật quy định như sau:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu một nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở nếu giả mạo giấy tờ hoặc có các hành vi vi phạm khác để được sở hữu nhiều hơn một nhà ở tại Việt Nam thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó; nếu đã được cấp giấy chứng nhận thì phải thực hiện bán nhà ở đó trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày hành vi vi phạm bị phát hiện, đồng thời bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở.

2. Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có hành vi vi phạm chưa bán nhà ở thì bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đã được cấp; nhà ở chưa bán thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam.

3. Cán bộ, công chức và những người có liên quan nếu có hành vi vi phạm các quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định của pháp luật có liên quan.
(Nguyễn Duy Cương)

 

Các đội bóng V-League rộn ràng khai xuân

(Dân trí) - Sau khoảng chục ngày nghỉ Tết, các đội bóng trong nước đã có những buổi tập đầu tiên nhằm “xông đất” năm mới Quý Tỵ 2013, với mong ước sẽ gặp nhiều điều may ở mùa giải hứa hẹn căng thẳng trước mắt.

Hội quân sớm nhất có lẽ là ĐT Long An. Đội bóng của bầu Thắng có buổi tập đầu năm mới ngay ngày mùng 4 Tết. Theo GĐĐH Võ Thành Nhiệm thì: “Do nghỉ sớm (từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch) nên chúng tôi tập sớm nhằm chuẩn bị cho V-League 2013 sẽ khai màn trong thời gian tới”. Cũng theo ông Nhiệm: “Ngày mùng 4 là ngày đẹp nên toàn đội lấy ngày này để xông đất, hy vọng vào một năm nhiều niềm vui”.
Các đội bóng V-League đã sẵn sàng cho mùa giải mới
Các đội bóng V-League đã sẵn sàng cho mùa giải mới

Trong những ngày đầu năm mới, ĐT Long An đón thêm vài thành viên mới gia nhập CLB. Đáng kể trong số này là thủ môn Quốc Cường (từng khoác áo Navibank SG) và tiền vệ Issac – một người cũ của Gạch.

Khai xuân muộn hơn ĐT Long An vài giờ là trường hợp của Sài Gòn XT. Đội bóng của anh em bầu Thụy – bầu Thủy bắt đầu ra sân từ chiều mùng 4 Tết. Sài Gòn XT sẽ có trận đấu với SHB Đà Nẵng để tranh siêu cúp quốc gia vào ngày 23/2 tới đây. Thế nên, đội này sẽ di chuyển từ TPHCM ra Huế vào ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết) nhằm làm quen với thời tiết khá lạnh của khu vực Trung bộ.

Đối thủ của Sài Gòn XT trong trận tranh siêu cúp quốc gia là SHB Đà Nẵng cũng chẳng dám lơ là mục tiêu giành siêu cúp. Đấy cũng chính là lý do mà HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò đã có buổi tập đầu năm vào ngày mùng 5 Tết trên sân Chi Lăng.

Ngược lên phố núi Pleiku, HA Gia Lai cũng đã có buổi tập khai xuân hôm mùng 5 Tết. Đội bóng của bầu Đức dẫu không còn mạnh như trước, nhưng cái tên HA Gia Lai vẫn khá thu hút người hâm mộ, nhất là khi Gỗ vẫn còn muốn vô địch V-League.

Trong khi đó, B.Bình Dương và Hải Phòng có những buổi tập đầu tiên vào ngày mùng 6 Tết (15/2/2013). Trong tiếng Hán – Việt, số 6 gọi là “lục”, và thường được người phương Nam đọc chệch thành LỘC – tức may mắn, nên có khá nhiều người thích khai xuân, cũng như bắt đầu một năm làm việc từ ngày này.

B.Bình Dương cũng như Hải Phòng ngoài chuyện muốn sớm ổn định về mặt chuyện môn khi cho quân mình tập sớm, có lẽ còn tranh thủ chọn ngày LỘC khai xuân, để mong gặp nhiều may mắn ở mùa giải 2013.

Tương tự như thế là trường hợp của SL Nghệ An. Đội bóng được hưởng khá nhiều lộc trong thời gian vừa rồi, nhất là sau khi họ thành công trong việc giữ chân các tài năng trẻ như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng.

Riêng có vài cầu thủ nổi tiếng vẫn… chưa thấy mùa xuân, do chưa tìm được bến đỗ trong những ngày đầu năm mới. Đáng kể nhất trong số này là 2 cái tên từng vô địch Đông Nam Á 2008 là Lê Công Vinh và Đoàn Việt Cường.

Theo Dân trí.

 
Hỗ trợ trực tuyến
 • Tư vấn pháp luật
  lawyer.hanoi
 • Tư vấn Hình Sự
  linhqtc
 • Tư vấn Dân sự
  lawyer.hanoi
 • Tư vấn doanh nghiệp
  thanhqtc91
 • Tư vấn Lao động
  linhqtc
 • Tư vấn đất đai
  thanhqtc91
 • Tư vấn thể thao
  thanhqtc91
 • Hôn nhân - gia đình
  linhqtc

 • Hotline: 0936780088
All Videos Reloaded3

Giá vàng
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
Loại Mua Bán
SBJ 45,080 45,230

SBJ 46,200 46,400

Tỷ giá
USD 21.011
GBP 34.591
HKD 2.776
CHF 23.850
JPY 275.94
AUD 22.295
CAD 21.256
SGD 16.959
EUR 29.651
NZD 17.188
Bat Thái Lan 805
Lượt người truy cập
001759323
Ngày hôm nay682
Ngày hôm qua318
Tuần này1000
Tháng này1000
Tất cả các ngày1759323
Guests 9