Logo partner
Typical Partners
QTC Law Firm:
VIETTEL
Telecommunications Corporation Army
VPBANK
Joint Stock Commercial Bank of China Business enterprises outside Vietnam
VIETCOMBANK
Vietnam Bank for Foreign Trade
VFF
Vietnam Football Federation
MoFA
Diplomatic Service Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
MOJ
The Department for International Law, Department of Justice
VINACAFE
Coffee Corporation Vietnam
CIEM
Research Institute of Central Economic Management
Minh Trung Co., LTD.
Minh Trung Co., Ltd
Toàn Mỹ
Energy Corporation toan my
VENTURE MAIAYS@ VN FOOD JS Co.
Confectionery Joint Stock Company Vietnam food Maiays @
Thanh Phong Co., Ltd
Thanh Phong Co., Ltd.
Google Map

 

Latest News

Popular

Hoàn thiện pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

vi
Ngày 30/04/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 474/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rủa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.
Theo đó việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố bao gồm một số các hành động chi tiết sau:
- Rà soát, nghiên cứu về việc chỉnh sửa luật phòng chống rửa tiền
- Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật phòng chống rửa tiền
- Ban hành văn bản hướng dẫ thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền.
- Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
Quyết định 474/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/04/2019.

Mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017; đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; đồng thời phục vụ đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố với Việt Nam năm 2019.
Quyết định nêu rõ, Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật Phòng chống rửa tiền đối với các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, phân loại rủi ro khách hàng; nghiên cứu bổ sung quy định pháp luật liên quan đến cấp phép hoạt động, mở chi nhánh, thu hồi giấy phép hoạt động nhằm giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính ....
Theo kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, NHNN thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và ban lanh đạo phòng chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch tổng thể nay.

Newer news items:
Older news items:

 
Online Support
 • Legal counseling
  lawyer.hanoi lawyer.hanoi@yahoo.com
 • Advice Criminal
  tuvanhinhsu.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Civil Consultants
  lawyer.hanoi lawyer.hanoi@yahoo.com
 • Business Advisory
  tuvandoanhnghiep.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Land-Consulting Project
  tuvandatdai.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Labor Consultant
  tuvanlaodong.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Advice on Marriage & Family
  tuvanhonnhangiadinh.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Sports Consulting
  tuvanthethao.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Hotline: 0936780088

Giá vàng
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
Loại Mua Bán
SBJ 45,080 45,230

SBJ 46,200 46,400

Tỷ giá
USD 21.011
GBP 34.591
HKD 2.776
CHF 23.850
JPY 275.94
AUD 22.295
CAD 21.256
SGD 16.959
EUR 29.651
NZD 17.188
Bat Thái Lan 805
Counting Visitors
001805339
TodayToday691
YesterdayYesterday309
This WeekThis Week1000
This monthThis month1000
Guests 10