Logo partner
Typical Partners
QTC Law Firm:
VIETTEL
Telecommunications Corporation Army
VPBANK
Joint Stock Commercial Bank of China Business enterprises outside Vietnam
VIETCOMBANK
Vietnam Bank for Foreign Trade
VFF
Vietnam Football Federation
MoFA
Diplomatic Service Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
MOJ
The Department for International Law, Department of Justice
VINACAFE
Coffee Corporation Vietnam
CIEM
Research Institute of Central Economic Management
Minh Trung Co., LTD.
Minh Trung Co., Ltd
Toàn Mỹ
Energy Corporation toan my
VENTURE MAIAYS@ VN FOOD JS Co.
Confectionery Joint Stock Company Vietnam food Maiays @
Thanh Phong Co., Ltd
Thanh Phong Co., Ltd.
Google Map

 

Latest News

Popular

Không bắt buộc về nơi thường trú để chứng thực sơ yếu lý lịch

vi

Sơ yếu lý lịch là một loại giấy tờ, trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản nhất về nhân thân, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, quá trình học tập, công tác v.v… của công dân, thường được sử dụng để nhập học, xin việc làm …

Trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay thì không có quy định cụ thể cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chứng thực “Sơ yếu lý lịch” mà chỉ có quy định chung.

 

 

Đọc thêm...

Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, đã có các Công văn hướng dẫn về việc xác nhận Sơ yếu lý lịch/Chứng thực sơ yếu lý lịch sau đây:

- Ngày 20/3/2014, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Công văn 1520/HTQTCT-CT hướng dẫn xác nhận Sơ yếu lý lịch. Công văn 1520 hướng dẫn rõ:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân.

- Ngày 25/8/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực  tiếp tục ban hành Công văn 873/HTQTCT-CT về quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch. Công văn 873 nêu rõ:

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn (gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng) tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định... của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP .

Như vậy có thể thấy, đối với loại giấy tờ mang tên “Sơ yếu lý lịch” thì việc yêu cầu chứng thực (hay là xác nhận theo như hướng dẫn trước đây) đều chỉ thực hiện thông qua việc “Chứng thực chữ ký” mà thôi.

Theo quy định hiện hành về việc chứng thực chữ ký từ Điều 23 đến Điều 26 tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì:

+ Người yêu cầu chứng thực chữ ký phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký;

+ Người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính xác thực về chữ ký của người yêu cầu chứng thực trong giấy tờ, văn bản.

+ Người yêu cầu chứng thực xuất trình CMND/CCCD/passport (còn giá trị sử dụng) để tiến hành các thủ tục chứng thực chữ ký.

Điều này có nghĩa, khi yêu cầu chứng thực chữ ký trên Sơ yếu lý lịch thì người yêu cầu có thể đến bất cứ UBND cấp xã/phường nào để thực hiện mà không cần phải về địa phương nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú và tự chịu trách nhiệm về những nội dung mà mình đã khai.


Newer news items:
Older news items:

 
Online Support
 • Legal counseling
  lawyer.hanoi lawyer.hanoi@yahoo.com
 • Advice Criminal
  tuvanhinhsu.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Civil Consultants
  lawyer.hanoi lawyer.hanoi@yahoo.com
 • Business Advisory
  tuvandoanhnghiep.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Land-Consulting Project
  tuvandatdai.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Labor Consultant
  tuvanlaodong.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Advice on Marriage & Family
  tuvanhonnhangiadinh.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Sports Consulting
  tuvanthethao.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Hotline: 0936780088

Giá vàng
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
Loại Mua Bán
SBJ 45,080 45,230

SBJ 46,200 46,400

Tỷ giá
USD 21.011
GBP 34.591
HKD 2.776
CHF 23.850
JPY 275.94
AUD 22.295
CAD 21.256
SGD 16.959
EUR 29.651
NZD 17.188
Bat Thái Lan 805
Counting Visitors
001805325
TodayToday677
YesterdayYesterday325
This WeekThis Week1002
This monthThis month1002
Guests 4