Logo partner
Typical Partners
QTC Law Firm:
VIETTEL
Telecommunications Corporation Army
VPBANK
Joint Stock Commercial Bank of China Business enterprises outside Vietnam
VIETCOMBANK
Vietnam Bank for Foreign Trade
VFF
Vietnam Football Federation
MoFA
Diplomatic Service Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
MOJ
The Department for International Law, Department of Justice
VINACAFE
Coffee Corporation Vietnam
CIEM
Research Institute of Central Economic Management
Minh Trung Co., LTD.
Minh Trung Co., Ltd
Toàn Mỹ
Energy Corporation toan my
VENTURE MAIAYS@ VN FOOD JS Co.
Confectionery Joint Stock Company Vietnam food Maiays @
Thanh Phong Co., Ltd
Thanh Phong Co., Ltd.
Google Map

 

Latest News

Popular

Nhiều văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

vi

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. 

Trọng Nhân
Trọng Nhân

Theo đó, có quy định mới nổi bật là: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Như vậy, hàng loạt văn bản hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực cũng chính thức hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Đồng thời, nhiều Luật mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 này. Đơn cử như:

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Luật này là tổng hòa các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là quy định:

Trường hợp người lao động (NLĐ) giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định hiện nay, trong trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp với NSDLĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên.

NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của mình.

Như vậy, từ ngày 01/7/2016, với quy định mới trên thì những NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại sẽ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ bên cạnh việc chi trả cho NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hàng kỳ.

luật an toàn lao động

2. Luật an toàn thông tin mạng 2015

Từ ngày 01/7/2016, thông tin cá nhân trên mạng của mỗi người sẽ được bảo vệ triệt để hơn khi mà các tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân được quy định phải có trách nhiệm:

- Chỉ tiến hành thu thập thông tin cá nhân (TTCN) sau khi có sự đồng ý của chủ thể TTCN về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó.

- Chỉ sử dụng TTCN đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của chủ thể TTCN.

- Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán TTCN mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của chủ thể TTCN đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các hành vi vi phạm quy định của Luật này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

luật an toàn thông tin mạng

3. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Luật này là cơ sở để mọi cá nhân, tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của nước ta. Theo đó:

- Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến 08/6 hằng năm.

- Các hải đảo sẽ được điều tra cơ bản, đánh giá tổng thể, toàn diện về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường; thống kê, phân loại để lập hồ sơ và định hướng khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả.

- Việc nhận chìm vật, chất ở biển chỉ được thực hiện khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép chứ không phải diễn ra tùy tiện.

Đây là quy định rất quan trọng giúp tránh các tác động có hại đến sức khỏe con người, bảo vệ tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước; hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái biển.

luật tài nguyên biển đảo

4. Luật thú y 2015

Luật này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y.

Đồng thời  Pháp lệnh thú y 2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

 

05 văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 13 - 18/6/2016).

vi

1. Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng sau nếu họ bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Thời điểm điều chỉnh tăng 8% tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Đối với những người đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP thì giữ nguyên mức hưởng.

Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.

Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật BHXH.

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng

2. Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức

Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 01/5/2016 như sau:

- Mức lương = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số lương.

- Mức phụ cấp:

+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp.

+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Tỷ lệ % phụ cấp.

+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/5/2016.

Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức

3. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch tại Công ty TNHH MTV Nhà nước

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 50/2013/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2016.

>> Xem chi tiết bài viết tại đây.

4. Chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 52/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 51/2013/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2016.

>> Xem chi tiết bài viết tại đây.

5. Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

 

DOJI lách luật để huy động vốn bằng vàng?

vi

Hơn 9 tháng qua, Tập đoàn DOJI ra thông báo huy động vàng trong khi Thông tư 11 của NHNN chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng. Đã có nhiều tranh cãi liên quan vấn đề này và liệu DOJI có đang lách kẽ hở của pháp luật để huy động vàng trái phép?

Bằng thông tư số 11, NHNN đã chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (TCTD) vì hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, đến năm 2015, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có thông báo: “Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của đơn vị, kể từ ngày 14.9.2015 cho đến khi có thông báo mới, DOJI thực hiện vay vốn bằng vàng của khách hàng theo hợp đồng vay vàng với lãi suất thỏa thuận, nhưng tối đa không quá các mức lãi suất và theo các quy định”.

DOJI được phép huy động vàng?

Chắc chắn DOJI đã cân nhắc khía cạnh pháp lý của vấn đề theo các luật liên quan như: Luật các TCTD năm 2010, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Thương mại năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2005...

Theo luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty luật BASICO: “Nếu theo đúng câu chữ quy định về điều kiện kinh doanh trong Luật Đầu tư năm 2014, thì việc doanh nghiệp vay vàng không bị cấm, cũng như không thuộc vào bất cứ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nào theo luật định, kể cả trường hợp có thuộc hay không thuộc vào trường hợp “kinh doanh vàng khác” theo quy định của Chính phủ”.

Tuy nhiên, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 giao cho cơ quan này có chức năng quản lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên toàn lãnh thổ. Và các hoạt động liên quan đến kinh doanh vàng được quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3.4.2012 của Chính phủ nói rõ: “Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép”.

Quay trở lại việc DOJI huy động bằng vàng, rõ ràng là DOJI đã tận dụng một số “kẽ hở” pháp luật nên khó có thể nói là DOJI sai hoàn toàn, nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa biết hoạt động này đã được sự cho phép của Thủ tướng và giấy phép của NHNN hay chưa và mục đích việc huy động vốn bằng vàng của Doji là gì? Nếu chưa, thì “một nửa sự thật không phải là sự thật”.

NHNN có “vá” được lổ hổng pháp lý?

NHNN đã chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD. DOJI có thể lấy cớ không phải là TCTD nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 11 và vàng không phải là tiền tệ. Tuy nhiên, một chuyên gia tài chính cho rằng “việc vàng huy động và trả lãi suất thì bản chất nghiệp vụ đó cũng thừa nhận vàng có tính chất tiền tệ. Theo quan điểm của cá nhân, doanh nghiệp không được phép huy động vàng trả lãi suất”.

Từ đầu năm 2012, Tập đoàn DOJI mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhong Bank). Tập đoàn DOJI do ông Đỗ Minh Phú là Chủ tịch HĐQT và em trai ông Phú - ông Đỗ Anh Tú trở thành cổ đông lớn, cổ đông chiến lược của TienPhong Bank. Đây là tình tiết khiến dư luận khá băn khoăn về mục đích huy động vàng của DOJI.

Đã 9 tháng kể từ khi DOJI thông báo huy động vàng, nhưng NHNN chưa lên tiếng về vấn đề này. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: “Ngoài DOJI thì các doanh nghiệp khác có được phép huy động vàng trả lãi hay không? Mở rộng ra thì các doanh nghiệp bình thường có được phép huy động vàng hay không?”.

Một chuyên gia cho rằng: “Đây có thể là lỗ hổng pháp luật. Không luật thì bất thành tội theo quan điểm nhà nước pháp quyền. Viễn cảnh xa nhất là Tập đoàn DOJI thắng trong cuộc chiến pháp lý này thì hệ quả có thể dẫn tới tất cả các các tiệm vàng đều có thể huy động vàng trả lãi suất được. Họ cho vay như vậy làm rối chính sách tiền tệ và tạo lỗ hổng mà NHNN không vá được”. Một lãnh đạo NHTM nhận định sự việc này có thể gây nên hậu quả lớn. Nếu việc huy động và cho vay bằng vàng được mở rộng thì sẽ làm tăng tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế, tăng hiện tượng đầu cơ...

 

Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn duy trì trạng thái tích cực trong một vài tuần tới

vi

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp trong hơn một tháng trở lại đây chủ yếu nhờ sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Về diễn biến thị trường liên ngân hàng tuần qua, CTCK Bảo Việt (BVSC) cho biết, lãi suất liên ngân hàng tuần qua đồng loạt giảm nhẹ xấp xỉ 0,1% ở cả ba loại kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm giảm 0,13% về mức 1,53%/năm; tương tự kỳ hạn 1 tuần giảm 0,09% về mức 1,81%/năm. Lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần cũng giảm 0,18% về mức 2,14%/năm.


Diễn biến lãi suất liên ngân hàng.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng.

Theo BVSC, diễn biến lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp trong hơn một tháng trở lại đây chủ yếu nhờ sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Việc mua vào ngoại tệ của NHNN trong 5 tháng qua (khoảng 8 tỷ USD) khá thuận lợi nhờ lượng cung dồi dào.

“Chúng tôi cho rằng thanh khoản hệ thống có thể vẫn duy trì trạng thái tích cực trong một vài tuần tới”, BVSC nhận định.

Liên quan đến hoạt động phát hành tín phiếu NHNN, BVSC cho biết, tuần qua không có thêm lượng tín phiếu ngân hàng mới nào được phát hành. Mặc dù vậy, lượng đáo hạn của loại tín phiếu này trong tuần là 11.700 tỷ đồng, bằng đúng lượng tiền NHNN bơm ròng ra.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ

 

Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài

vi

Ngày 15/6/2016, Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC được ban hành hướng dẫn về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP .

Theo đó, nội dung và mức hỗ trợ như sau:

- Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, mức tối đa theo Điều 4 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg (ngày 28/09/2015);

- Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học;

- Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;

- Tiền ăn trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày;

- Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo:

+ Cư trú cách nơi đào tạo 15km trở lên: 200.000 đồng/người/khóa học;

+ Cư trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn cách nơi đào tạo từ 10 km trở lên: 300.000 đồng/người/khóa học;

- Người lao động tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (ngày 27/12/2008) được hỗ trợ thêm:

+ Tiền ở; và

+ Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

 

Saigonbank: Quý I, cho vay tăng trưởng âm, LNTT giảm 6% so với cùng kỳ

vi

Kết thúc quý I, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Saigonbank đạt 83 tỷ đồng, giảm 6% so với kết quả cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thường (Saigonbank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2016.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 17,6 nghìn tỷ, giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm 2015.

Cho vay khách hàng đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ. Tiền gửi của khách hàng đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,87%.

Trong quý I, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 160 tỷ, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 101 tỷ đồng, tăng 13,4% tuy nhiên do phải trích 18 tỷ cho chi phí dự phòng nên tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng còn 83 tỷ đồng, giảm 6% so với kết quả cùng kỳ năm trước.

Sau thuế, Saigonbank ghi nhận 77 tỷ đồng lợi nhuận.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ

 

Lãi suất huy động bật tăng trở lại

vi

Cách đây không lâu, một vài ngân hàng có động thái giảm lãi suất huy động thì nay một vài nhà băng khác lại gióng lên một cuộc đua mới.

Có tăng nhưng chưa lấy lại đỉnh cũ

Lãi suất huy động đang rục rịch tăng trở lại. Cụ thể, từ ngày 14/6, Viet Capital Bank đồng loạt tăng lãi suất các sản phẩm tiền gửi thông thường, gửi online và tiết kiệm với mức tối đa lên đến 7,7% mỗi năm. Theo đó, với hình thức gửi tiết kiệm thông thường, một số kỳ hạn ngắn được tăng 0,1-0,2% một năm. Còn với loại hình gửi tiết kiệm online thì được cộng thêm 0,05 - 0,3% một năm.

Trong biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 8/6, Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất huy động (nhận lãi cuối kỳ) kỳ hạn 7 tháng thêm 0,1%, từ 5,4% lên 5,5%.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng tăng lãi suất tiền gửi (nhận lãi trước) kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng từ 5,7% lên 5,8%. Tương tự, VIB đã áp mức lãi suất huy động mới cho khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn một tháng, tăng 0,15% từ 4,75% lên 4,9%.

Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, đợt tăng lãi suất lần này không thể hiện xu hướng tăng của thị trường mà mới chỉ manh nha ở một vài ngân hàng và với mức độ tăng rất nhỏ khiến khung lãi suất vẫn chưa thể hồi phục lại như thời điểm trước đó.

Hồi đầu tháng 4, một vài ngân hàng đã gây sốc khi đưa lãi suất lên mức 8,4%/năm cho kỳ hạn 36 tháng thì tới nay sau nhiều lần điều chỉnh, lãi suất đã về dưới 8%/năm. Chẳng hạn dù Eximbank nâng lãi suất nhưng mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng chỉ còn 7,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, với điều kiện khách hàng phải gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên. Còn ngân hàng OCB, hồi tháng 4 lãi suất cao nhất ở mức 8%/năm song hiện mức lãi cao nhất chỉ còn là 7,7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 13 tháng.

Trận đồ lãi suất

Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, NHNN được chỉ đạo xây dựng lộ trình báo cáo Thủ tướng, quyết tâm từ nay đến cuối năm đưa ra các kịch bản giảm lãi suất .

Ngoài ra, trong định hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017, Thủ tướng cũng yêu cầu điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất, góp phần giảm chi phí đầu vào và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Trước đó, NHNN cũng thể hiện quyết tâm giảm lãi suất khi ban hành Chỉ thị 04 về điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng 6 tháng cuối năm. Một trong những yêu cầu được Thống đốc đưa ra là ổn định lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Đồng thời, mới đây NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay định kỳ vào ngày 20 hàng tháng từ tháng 6/2016.

Tuy nhiên các chuyên gia dự báo lãi suất huy động đang có dấu hiệutăng ở tất cả các tổ chức tín dụng và ở tất cả các kỳ hạn khiến việc duy trì ổn định mức lãi suất vay như năm 2015 còn khó khăn, chứ chưa nói tới việc giảm. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chưa kể, tình trạng ngân hàng thừa vốn và nghẽn đầu ra đang trở nên phố biến mặc dù thanh khoản của hệ thống đang dồi dào.

Theo chia sẻ của một số nhân viên tín dụng ngân hàng cho biết họ đang “đỏ mắt” tìm khách hàng, tìm thấy được khách đã mừng nhưng muốn cho vay được lại tùy thuộc vào việc doanh nghiệp có đáp ứng được điều kiện tín dụng, có tài sản đảm bảo,.. hay không?

Như vậy, giảm lãi suất là nhiệm vụ không dễ dàng của NHNN! Lãi suất đang trở thành bài toán nhức đầu nhất khiến NHNN phải cân đo thận trọng hiện nay.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ

 
Online Support
 • Legal counseling
  lawyer.hanoi lawyer.hanoi@yahoo.com
 • Advice Criminal
  tuvanhinhsu.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Civil Consultants
  lawyer.hanoi lawyer.hanoi@yahoo.com
 • Business Advisory
  tuvandoanhnghiep.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Land-Consulting Project
  tuvandatdai.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Labor Consultant
  tuvanlaodong.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Advice on Marriage & Family
  tuvanhonnhangiadinh.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Sports Consulting
  tuvanthethao.qtclaw qtc.law@hotmail.com
 • Hotline: 0936780088
All Videos Reloaded3

Giá vàng
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
Loại Mua Bán
SBJ 45,080 45,230

SBJ 46,200 46,400

Tỷ giá
USD 21.011
GBP 34.591
HKD 2.776
CHF 23.850
JPY 275.94
AUD 22.295
CAD 21.256
SGD 16.959
EUR 29.651
NZD 17.188
Bat Thái Lan 805
Counting Visitors
000523172
TodayToday254
YesterdayYesterday150
This WeekThis Week1001
This monthThis month254
Guests 36